Velkommen til PREPSECNORGE sine hjemmesider.

"Elevers sosiale og emosjonelle utvikling og læring har verdi i seg selv og er en sentral del av skolens formål. Forskning viser at sosiale og emosjonelle kompetanser kan påvirkes og læres, og at de har betydning for skoleresultater og for å lykkes med utdanning, arbeid og mestring av eget liv". Ludvigsensutvalget (NOU 2014-7)

 

PREPSEC Norge er en nettverksorganisasjon for forskere og praktikere som har som oppgave å spre og kvalitetssikre ulike programmer for trening I sosial kompetanse. Programmene er initiert av dr. Arnold Goldstein og er publisert i PREPARE-serien og i den norske utgaven AART- et program for trening i sosial kompetanse.

I Norge omfatter dette Sosial ferdighetstrening, Sinnereguleringstrening Moralsk resonneringstrening, Sosial Persepsjonstrening (SPT) og Family Ties. De 3 første utgjør også AART (tilpasset ART® eller Aggression Replacement Training). PREPSEC kan tilby kurs og veiledning i disse programmene.

Disse programmene kombineres også med undervisningsopplegg som Smart Oppvekst og HELART og PREPSEC Norge kan også tilby opplæring i stressmestring, problemløsning og JuniorART-trening.

PREPSEC Norge er en datterorganisasjon av PREPSEC Internasjonal og det arrangeres jevnlig konferanser og instruktørsamlinger både nasjonalt og internasjonalt

På våre hjemmesider vil du finne informasjon om organisasjonen, metodene og hvordan du kan lære mer om dem.

Her kan du se og høre AART sangen laget av skolene i Modum kommune