En av PREPSEC Norges viktigste oppgaver er å formidle informasjon om de forskjellige programmene som inngår i porteføljen vår. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere konferanser, seminarer og ved å avholde kurs for de som måtte ønske det. 

Enkelte av programmene krever at de som skal benytte seg av dem ovenfor elever, har sertifisering som trenere. Vi avholder derfor også sertifiseringskurs. For mer informasjon om sertifiseringskursene se fanene AART / SPT  eller ta kontakt med oss. 

Under fanen «planlagte kurs» finner du informasjon om kurs som avholdes i regi av instruktørene våre. 

Dersom du ønsker mer informasjon om våre programmer, kan vi også avholde korte forelesninger eller dagskurs. Vi tilpasser kursene til dine behov.