AART - sertifiseringskurs

Dersom man ønsker å bli sertifisert AART-trener kan dette gjøres på to måter. Man kan ta det sammenhengende, eller man kan bygge på med moduler man har behov for i egen arbeidspraksis.

Dersom man velger den førstnevnte modellen avholdes kurset sammenhengende (eller dersom praktiske hensyn tilsier det, fordelt på 2 - 3 bolker) og med samme instruktør. Kursets varighet er 7 dager. 

Dersom man velger den sistnevnte modellen mottar man kursbevis etter hver modul og sertifiseringsbevis etter gjennomført alle moduler. Kursene bør tas i rekkefølge 1-5 på denne måten:

Modul 1 (1 dag):        Introduksjon AART med teoripresentasjon, demonstrasjoner og øvelser

Modul 2 (2 dager):     Sosial ferdighetstrening i AART gruppe, for hel klasse og i hele skolen.

Modul 3 (2 dager):     Sinneregulering i AART gruppe og bruk av elementer for hel klasse og individuelt.

Modul 4 (2 dager):     Moralsk resonnering i AART gruppe og bruk av elementer for hel klasse og i hele skolen.

Modul 5 (1 dag):        Avsluttende metodisk eksamen

Felles for begge modellene er at man må ha gjennomført 18 egentreninger i grupper. Treningen må gjennomføres inntil et år etter bestått metodisk eksamen. Det er krav om min 80% deltagelse på kursdagene.

Kurset skjer i gruppe på inntil 12 deltagere.