Dersom man ønsker å bli sertfisert SPT-trener, skjer dette gjennom et 3-dagers kurs. Man mottar sertifiseringsbevis etter gjennomført kurs.

Kurset har følgende innhold/oppbygging:

Dag 1; teori

Dag 2 og 3; praktisk metodetrening

Det er krav om minimum 80% deltakelse på kursdagene.

Kurset skjer i grupper på inntil 16 deltakere.