Programmene/metodene PREPSEC Norge jobber med er initiert av dr. A. Goldstein og er en del av PREPARE-serien. PREPARE-programmet er en serie på ti multimodale programmer/metoder som retter seg mot flere ulike forbedringsområder hos ungdommen selv. Alle programmene har fokus på trening i sosial kompetanse.

Målet med programmene er å minske aggressivitet, stress og fordommer gjennom å jobbe med deltakernes følelser, tanker og handlinger.

Goldsteins ønske var at kunnskapen i disse programmene framfor alt skulle kunne brukes i det forebyggende arbeidet med barn og unge.

Du kan finne mer informasjon om de ulike PREPARE-programmene som PREPSEC Norge kan tilby under AART, ART, SPT, JuniorAART og FamilieART/FamilyTies.