Aggression Replacement Training, forkortet som ART®, ble introdusert av Arnold Goldstein og Barry Glick i 1987 (Glick & Gibbs 1987).

Målgruppen var ungdommer som på grunn av sine aggresjonsproblemer var kommet i fengsel, spesialskole eller barnevernsinstitusjon. Hovedstrategien i programmet er at deltakere gjennom rollespill skal forberede seg på vanskelige situasjoner som erfaringsmessig har ført til konflikter og aggresjon. I programmet lærer deltakerne teknikker for å mestre sinne og gjøre bruk av alternative sosiale ferdigheter som kan erstatte aggresjon. Samtidig blir situasjonene også vurdert ut fra et moralsk perspektiv; dvs. at løsningen på konfliktsituasjoner skal være god for alle som er involvert i konflikten. Programmet har en varighet på 30 timer, likt fordelt på sosial ferdighetstrening, moralsk resonneringstrening og sinnereguleringstrening. Det gjennomføres i grupper på fra 6-8 deltakere og ledes av 2 instruktører med utdanning i ART. 

I 2015 ble det utgitt en ny adaptert versjon av programmet; «AART, en metode for trening i sosial kompetanse» (Gundersen, Olsen, Finne, Strømgren og Daleflod). Akronymet AART betyr «adapted» eller tilpasset ART. Denne boka er nå utgangspunkt for ART-opplæring i Norge, Sverige og Danmark. Programmet inngår i Prepareserien (se https://www.researchpress.com/search-1/Prepare) som omfatter ni programmer for trening i sosial kompetanse og blir kvalitetssikret av PREPSEC International med underavdeling PREPSEC Norge. I Norge kombineres også AART i noen grad med Sosial Persepsjonstrening

 

 

Les mer om AART her