JuniorAART trener er en ungdom (10-20 år) som har deltatt i en AART gruppe og ønsker å utvikle seg videre til å bli en god rollemodell for jevnaldrende. En JuniorAART trener er trener i AART gruppe med jevnaldrende, sammen med en voksen AART trener. JunirAART treneren er også sosial coach for deltagere i AART gruppen i « den virkelige verden» der de skal prøve ut det de har trent på i AART gruppen.