Sosial Persepsjonstrening (SPT) har som mål å fremme sosial kompetanse og forebygge problematferd hos barn og unge.

Programmet fokuserer på å lære barn og unge hvordan vi tolker og handler i sosiale situasjoner noe som er et viktig element når en trener sosial kompetanse.

SPT er et program som fungerer både i mindre og større grupper,  som f.eks skoleklasser.