PREPSEC Norge er en interesseorganisasjon som består av et nettverk av forskere og praktikere som arbeider ut fra Dr. Arnold Goldsteins kombinasjoner av programmer for trening i sosial kompetanse basert på PREPARE Curriculum® og andre lignende tilleggsprogrammer.

Opprinnelsen til den internasjonale avdelingen av organisasjonen var et verdensomspennende nettverk av forskere og praktikere oppnevnt av Dr. Goldstein med sikte på å fremme kvalitetssikring, videreutvikling og fortsatt spredning av hans programmer, herunder Aggression Replacement Training og dets utvidelser.

PREPSEC International har som mål å gå videre til å basere seg på en bredere utvidelse av PREPARE Curriculum® og andre programmer rettet mot utvikling av sosial, emosjonell og akademisk kompetanse. Den norske avdelingen bygger på de samme prinsippene. Organisasjonens mål er å lette tilgjengeligheten for disse programmene i Norge. 
 
Programmene som inngår er vitenskapelig basert, rettet mot kognitive, emosjonelle og atferdsmessige ferdigheter, og i stor grad basert på anvendelse av modellering, rollespill og overføring fra trening- til naturlige situasjoner. Metodene tar sikte på å støtte og fremme sosial kompetanse hos barn, unge og deres familier som en primærforebyggende tilnærming for alle barn. Enkelte av programmene har videre vist seg effektive rettet mot barn og ungdom med atferdsproblematikk. 
 
Formålet med organisasjonen er, gjennom empirisk basert teori, å utvikle og forbedre profesjonell praksis for å bidra til å forbedre samhandlingsmønstre mellom barn og unge og deres miljø. Denne visjonen vil bli oppfylt gjennom følgende:  

  1. Formidling av informasjon om de forskjellige programmene ved å arrangere konferanser, seminarer og ved å gjøre relevant litteratur kjent og tilgjengelig.
  2. Tilrettelegge for validering og forbedring av programmene, programkombinasjoner og implementeringsstrategier. 
  3. Tilrettelegge og fremme erfaringsutveksling i nasjonalt nettverk. 
  4. Fremme evidensbasert praksis gjennom inkludering
    av forskningsstøttet utvikling i gjennomføring av programmene, samt ivaretagelse av programintegriteten. 
  5. Bidra til kunnskap om programgjennomføring, kvalitetssikring, og en beskrivelse av hva som utgjør kvalitetsbasert trenerutdanning. 
  6. Kvalitetssikre og beskrive instruktørkompetanse gjennom instruktørsertifisering og oppfølging.    

 

PREPSECNORGES styrende organ er et styre bestående av 5 medlemmer
Styret har det overordnet ansvar for utviklingen av PREPSEC Norge, herunder møter, nettside, organisere arbeidsgrupper for å håndtere konkrete saker, organisere en komité for å holde årlige konferanser og for å bidra til å organisere det utøvende styrevalget. Tilknyttet PREPSECNORGE er et nettverk av instruktører (her kan det være link til siden om instruktører når denne kommer på plass) som bidrar til hele organisasjonens virksomhet og drift.