Styret i PREPSECNORGE består av fem medlemmer

janarild

Jan Arild er adjunkt, har jobbet med undervisning i 30 år og har videreutdanning i blandt annet Sosial kompetanse og Prevetion and intervention of Bullying in learning enviroment. Han har i flere år jobbet som ekstern ressursperson for Læringsmiljøsenteret, har vært med å skrive boken Problemløsningsmodeller, og har selv gitt ut Skyggespill som gir barn og unge  som har opplevd seksuelle overgrep en stemme. Jan Arild har vært sosiallærer i 12 år, er ART trener, og har vært med å utvilke SPT programmet - Sosial Persepsjonstrening.


 

trude m olsenTutte er rektor på den sosial- medisinske skolen ved sykehuset Modum Bad, og har tidligere i en årrekke arbeidet som høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole (nå VID), med undervisnings- og veiledningsoppdrag i inn- og utland. Hun er programutvikler av JuniorAART trener programmet, har vært bidragsyter i fagbøker og manualer, og er medforfatter i AART - en metode for trening i sosial kompetanse. Tutte er spesialpedagog med master i barnevern, og videreutdanning i trening i sosial kompetanse og rektorutdanningen. I opprettelsen av Prepsec Norge var hun leder av interimstyret og har siden oppstart vært medlem av styret.

 

 

anne marie kvamsaasAnne Marie er Spesialutdannet barnevernspedagog og har arbeidet mange år i barnevernsinstitusjon. Hun har videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, spesialpedagogikk, veiledning, ledelse og trening i sosial kompetanse. Hun har mye erfaring med AART opp i mot ungdom med alvorlig atferdsvansker. 

Valgt inn i Prepsec styret i 2017

 

 

 

Vegard kopiVegard er utdannet almennlærer med spseialpedagogikk og har kurs innen TMA, ART, Familie-ART , Euro-ADAD, SMART trener og han er Nasjonal trener for Tenkende Skoler Norge. Han har også lang erfaring med personalledelse fra Stavanger Akuttsenter og Møllehagen skolesenter. Vegard har også jobbet med tiltak på individ, gruppe- og systemnivå i barnehager og skoler. Vegard jobber i dag i Smart Kompetanse. 


 

thomas zandstra helmsgaardThomas er ART - instruktør, utdannet sosionom, har 2 årig videreutdanning i "Trening i sosial kompetanse" og er utdannet SMART trener. Han har 10 års fartstid fra Bufetat region vest, hvor han har jobbet med ungdom med rus- og adferdsproblematikk. Thomas jobber i dag i Smart Kompetanse.