Leder: Jan Arild Gundersen

janarild

Jan Arild er adjunkt, har jobbet med undervisning i 30 år og har videreutdanning i blandt annet Sosial kompetanse og Prevetion and intervention of Bullying in learning enviroment. Han har i flere år jobbet som ekstern ressursperson for Læringsmiljøsenteret, har vært med å skrive boken Problemløsningsmodeller, og har selv gitt ut Skyggespill som gir barn og unge  som har opplevd seksuelle overgrep en stemme. Jan Arild har vært sosiallærer i 12 år, er ART trener, og har vært med å utvilke SPT programmet - Sosial Persepsjonstrening.