Nestleder: Tutte M. Olsen

trude m olsenTutte er rektor på den sosial- medisinske skolen ved sykehuset Modum Bad, og har tidligere i en årrekke arbeidet som høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole (nå VID), med undervisnings- og veiledningsoppdrag i inn- og utland. Hun er programutvikler av JuniorAART trener programmet, har vært bidragsyter i fagbøker og manualer, og er medforfatter i AART - en metode for trening i sosial kompetanse. Tutte er spesialpedagog med master i barnevern, og videreutdanning i trening i sosial kompetanse og rektorutdanningen. I opprettelsen av Prepsec Norge var hun leder av interimstyret og har siden oppstart vært medlem av styret.