Kasserer: Vegard Viestad

Vegard kopiVegard er utdannet almennlærer med spseialpedagogikk og har kurs innen TMA, ART, Familie-ART , Euro-ADAD, SMART trener og han er Nasjonal trener for Tenkende Skoler Norge. Han har også lang erfaring med personalledelse fra Stavanger Akuttsenter og Møllehagen skolesenter. Vegard har også jobbet med tiltak på individ, gruppe- og systemnivå i barnehager og skoler. Vegard jobber i dag i Smart Kompetanse.