Sekretær: Anne Marie Kvamsås

anne marie kvamsaasAnne Marie er Spesialutdannet barnevernspedagog og har arbeidet mange år i barnevernsinstitusjon. Hun har videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, spesialpedagogikk, veiledning, ledelse og trening i sosial kompetanse. Hun har mye erfaring med AART opp i mot ungdom med alvorlig atferdsvansker. 

Valgt inn i Prepsec styret i 2017