Styremedlem og internasjonal kontakt: Thomas Zandstra Helmsgård

thomas zandstra helmsgaardThomas er ART - instruktør, utdannet sosionom, har 2 årig videreutdanning i "Trening i sosial kompetanse" og er utdannet SMART trener. Han har 10 års fartstid fra Bufetat region vest, hvor han har jobbet med ungdom med rus- og adferdsproblematikk. Thomas jobber i dag i Smart Kompetanse.